Menuju Kenikmatan Dalam Beramal

Dakwahpos.com, Bandung- Masjid Ikomah merupakan masjid yang berada di UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Setiap pekannya masjid ikomah rutin melaksanakan kajian kitab kuning atau sering disebut KAKIKU.

Pada tanggal 31 Agustus 2021, kajian kitab kuning membahas tentang hikmah dibalik ketaatan yang bersahaja dengan mengkaji kitab Hadits Riyadhus Shalihin. Kajian tersebut diisi oleh Dr. H. Mujiyo Nurkholis M. Ag sebagai pengkaji kitab dan Uwes Fatoni, Dr., S.Sos.I, M.Ag sebagai moderator.

Dalam kajiannya, beliau mengatakan bahwa kita selaku makhluk Allah senantiasa melaksanakan ibadah dengan ikhlas dan tidak perlu berlebihan. Sebab sebagai muslim kita dianjurkan beribadah dengan bersahaja atau dalam artian tidak malas ataupun tidak berlebihan.

"Rasulullah SAW mengajarkan agar puasa paling banyak itu puasanya Nabi Daud (satu hari puasa dan satu hari berbuka) dan jangan melebihi itu . Ada satu riwayat menyatakan bahwa diantara sebaik-baik orang adalah Abdulloh kalau dia salat malam" ujar dosen jurusan ilmu hadits tersebut.

Beliau juga berpesan agar tidak memberatkan diri dengan ibadah seperti salat dan puasa. Dalam fikih juga sudah diberi kemudahan dan keringanan (rukhsoh) dalam pelaksanaan ibadah. Seperti contoh ketika darurat tidak ada air untuk berwudhu, kita diperbolehkan untuk tayammum.

Terakhir, beliau juga berpesan, kita sebagai manusia yang sudah diberi fasilitas oleh Allah SWT harus berterimakasih dan kita harus bersyukur. Cara yang bisa lakukan untuk berterimakasih kepada Allah yaitu kita menggunakan kenikmatan sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah SWT. Semakin bersyukur, maka kita akan semakin terpanggil untuk beribadah kepada Allah SWT.

 

Reporter : Ahmad Rifa'i, Mahasiswa Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.


Tidak ada komentar

Posting Komentar

Beri komentar secara sopan

© Vokaloka 2023