Ustaz Sulaeman: Islam Rahmatan Lil Alamin

Dakwahpos.com, Bandung - Kegiatan salat Jumat berjemaah yang diadakan oleh DKM Al-Muhajirin Cipadung Kulon mengangkat materi khotbah tentang Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Hal tersebut disampaikan oleh Ustaz Sulaeman pada kegiatan yang dilaksanakan pada Jumat, (24/11/2023).

Ustaz Sulaeman membuka khotbahnya dengan berwasiat kepada para jemaah untuk senantiasa untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt. Sebab, keimanan dan ketakwaan menjadi tolak ukur kemulian dan keutamaan di sisi Allah Swt.

"Islam merupakan agama yang mengajarkan kedamaian dan cinta kasih sayang. Kata Islam sendiri berasal dari kata "salima" yang bermakna menyerah diri kepada Allah Swt. Sebagai seorang muslim, ialah orang yang menyerahkan diri kepada Allah dan juga mematuhi segala perintah dan larangan-Nya," ujar Ustaz Sulaeman.

Beliau menambahkan bahwa salah satu ajaran utama Islam adalah rahmatan lil alamin, yang berarti rahmat bagi seluruh alam. Islam mendidik umatnya untuk hidup rukun dan berdampingan dengan semua makhluk ciptaan Allah, termasuk sesama manusia, hewan, ataupun tumbuhan.

"Inti dari ajaran agama Islam yaitu perdamaian. Islam adalah agama yang mengajarkan cinta, kasih sayang, dan toleransi. Islam mengajarkan untuk menghindari kekerasan dan permusuhan. Setiap seorang muslim haruslah wajib untuk menyebarkan kedamaian kepada seluruh umat manusia, tanpa memandang latar belakang mereka," sambung Ustaz Sulaeman.

Di penghujung khotbahnya, beliau menuturkan bahwa basis Islam rahmatan lil alamin adalah ukhuwwah dan silaturahim. Islam rahmatan lil alamin adalah maqasidul 'am lis syari'ah, bahwa muara dari ajaran Islam adalah maslahah, kasih sayang, dan kedamaian.

Reporter: Cecep Ilham KPI 3A

Tidak ada komentar

Posting Komentar

Beri komentar secara sopan

© Vokaloka 2023