Pengajian DKM Jami’e Al-Kautsar Bahas Tema Iman, Islam dan Ihsan


 
Dakwahpos.com. Bandung – Rabu (04/10/23). DKM Jami'e Al-Kautsar menggelar pengajian dengan tema Iman, Islam dan Ihsan yang diisi oleh Ustaz Ayi Wawan Muhidin.

"Iman, Islam dan Ihsan adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Iman adalah keyakinan yang menjadi dasar akidah. Keyakinan tersebut kemudian diwujudkan melalui pelaksanaan kelima rukun Islam. Sedangkan pelaksanaan rukun Islam dilakukan dengan cara Ihsan, sebagai upaya pendekatan diri kepada Allah SWT. dan barang siapa yang melaksanakannya dengan sungguh-sungguh maka ia akan mendapatkan kemaslahatan di dunia maupun di akhirat," ujar Ustaz Ayi Wawan Muhidin.

Iman ialah mengikrarkan (dengan lidah) dan membenarkan (dengan hati) dan mengerjakan dengan anggota tubuh. Adapun Islam berarti tunduk dan taat kepada Allah dan kepada larangannya. Sedangkan Ihsan ialah ikhlas dalam beribadah dan selalu merasa diawasi oleh Allah sehingga penuh dengan khusyuk.

Selain itu Iman, Islam dan Ihsan sering juga diibaratkan hubungan segitiga sama sisi, yang setiap sisi lainnya saling berkaitan erat. Segitiga tersebut tidak akan terbentuk kalau ketiga sisinya tidak saling mengait. Jadi manusia yang bertaqwa harus bisa meraih dan menyeimbangkan antara Iman, Islam, dan Ihsan.

Sebelum pengajian ditutup, Ustaz Ayi Wawan Muhidin mengingatkan kepada para jemaah agar selalu memegang teguh keimanan, menjaga ibadah kepada Allah, dan selalu merasa dirinya diawasi agar ikhlas dan khusyuk dalam beribadah.
Reporter: Muhammad Kamal Rijki, KPI/3C

Tidak ada komentar

Posting Komentar

Beri komentar secara sopan

© Vokaloka 2023