Ustaz Yusuf: Amal Kebaikan Adalah Investasi Seorang Muslim

 


Dakwahpos.com – Bandung, Jumat, (27/10/2023), Masjid AL-Haadi mengadakan pengajian bulanan yang mengangkat tema penting dalam ajaran Islam, yaitu "Kedudukan dan Fungsi Harta Dalam Islam." Pengajian ini dihadiri oleh jama'ah dari Masjid AL-Haadi dan MT Al-Marwah yang memiliki perhatian mendalam terhadap nilai-nilai Islam yang mencakup aspek ekonomi.

Pengajian yang dimoderatori oleh Ustaz Yusuf ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya harta dalam kehidupan seorang Muslim, dan bagaimana Islam mengatur penggunaannya agar berdampak positif pada individu dan masyarakat. 

Menurut Ustaz Yusuf “harta adalah anugerah dari Allah SWT dan merupakan ujian bagi setiap individu”. Ia menjelaskan konsep zakat, infaq, sedekah, serta pentingnya berinvestasi dalam amal kebaikan sebagai bagian dari kewajiban sosial seorang Muslim.

Peserta pengajian diberikan wawasan tentang peran zakat dalam menjaga keadilan sosial, serta peran infaq dan sedekah dalam membantu yang membutuhkan. Ustaz Yusuf juga menggarisbawahi pentingnya pengelolaan harta yang bijaksana, serta berinvestasi dalam usaha yang halal dan bermanfaat.

Acara ini dihadiri oleh jama'ah dari Masjid AL-Haadi dan MT Al-Marwah, yang hadir dengan antusiasme untuk memahami lebih dalam ajaran Islam tentang harta. Mereka secara aktif berpartisipasi dalam sesi tanya jawab dan diskusi yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan penjelasan yang lebih jelas tentang konsep-konsep yang dibahas.

“Semoga pengajian ini menjadi langkah awal bagi para peserta untuk lebih aktif dalam mempraktikkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari mereka, terutama dalam hal pengelolaan harta yang sesuai dengan nilai-nilai Islam”, ucap Ustaz Yusuf

Penulis: Muhammad Haikal Harahap KPI 3/C

Tidak ada komentar

Posting Komentar

Beri komentar secara sopan

© Vokaloka 2023