Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Kifayarotul Akhyar Jadikan Masyarakat Sekitar Ta'at Beragama

                                                                                                                                               

Dakwahpos.com, Bandung-Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Kifayarotul Akhyar mengadakan pengajian mingguan tepatnya pada malam rabu dan di lanjut dengan dzikir bersama  dan kajian tersebut  diikuti oleh warga setempat hingga pengunjung masjid tersebut. Selasa, (18/10/2022).

 

"Tanggapan terkait kajian di masjid kifayatul akhyar yang dilaksanakan pada malam ini , yang disampaikan oleh bapak H. Aming Bunyamin menurut pandangan saya secara umum sangat berdampak positif kepada diri saya pribadi karena dengan adanya kajian tersebut masyarakat setempat termasuk saya bisa mengambil manfaat khususnya dalam hal menimba ilmu pengetahuan serta menambah wawasan terkait hal ibadah dan amaliyah. Kajian tersebut menjadi wasilah terikatnya ukhuwah Islamiyah karena di dalam majelis tersebut di hadiri oleh berbagai kalangan mulai dari anak-anak, pemuda, hingga bapak-bapak dan ibu-ibu. Sehingga terciptanya kemakmuran masjid tersebut" ungkap raynaldi salah seorang pengunjung kajian mingguan di masjid kifarotul akhyar tersebut.

 

Kajian mingguan tersebut dil aksanakan rutin setiap selasa setelah maghrib. Yang bertempat di masjid kifayarotul akhyar dan di ikuti oleh masyarakat sekitar bahkan dari  luar masyarakat tersebut dan kajian tersebut di ikuti dengan antusias oleh masyarakat. Kajian ini biasanya membahas tentang ilmu agama seperti shalat, ketauhidan dan lainnya.

 

Kajian tersebut di isi langsung oleh imam masjid kifayarotul akhyar sendiri,  H. Aming Bunyamin sebagai pengisi kajian sekaligus di sambung dengan dzikir Bersama. Isi dari kajian tersebut yaitu tentang syarat sah nya shalat sebagaimana di jelaskan oleh beliau "Imam Syafii nétélakeun sajumlahing syarat hukum anu diwajibkeun dina solat, aya opat syarat sahna solat. Ieu pesenan:Kahiji, suci. Nyaeta jasmani suci tina hadas, raga suci tina najis, pakean suci tina najis, sareng tempat suci tina najis.Kadua, nyaho asupna solat.Katilu, nutupan aurat.Kaopat, nyanghareup ka kiblat" ungkapnya menggunakan Bahasa sunda.

 

Dan masjid ini juga di jadikan sebagai saran tempat menimba ilmu terutama para jamaah khususnya ibu-ibu. "Alhamdulillah disini mah banyak kegiatannnya seperti malam rabu itu pengajian bersama ibu ibu setelah  maghrib,  dan setiap bada baghrib itu ngaji sama anak anak juga sama malam jumat itu ngaji yasin bareng" ungkap istri Dewan kemakmuran Masjid kifayarotul akhyar.


Mahasiwa Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) 2021 UIN Sunan Gunung Djati Bandung


Tidak ada komentar

Posting Komentar

Beri komentar secara sopan

© Vokaloka 2023